Support

Qmini Real-time PCR 系列產品

Q

mini

BVQ-1100即時定量PCR分析儀

•PCR-Taqman探針法
•高敏感性、高特異性
•一次最多可檢測16個品項
•提供Ct值及擴增曲線
•報告自動生成
•可一次進行不同動物的檢體分析,高彈性選擇

 

  • PCR試劑8個
  • 說明書 1份

Qmini operating system (2024.03.28)

Qmini reporting system (2024.03.28)

相關產品